Wrocławska debata uniwersytecka na temat social mediów w trakcie Dnia Ekonomii WPAE UWr.

Dzień Ekonomii na PWAE v.15. Cover Front

Śpieszymy poinformować, że na zaproszenie pana doktora Marcina Winiarskiego—działającego w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu CEDIMES, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Naukowego Koła Ekonomistów WPAE Uniwersytetu WrocławskiegoMarek Szewczyk, znany wam także jako mareksy, dyrektor kreatywny Creamteam Branding & Advertising Design Studio, został zaproszony w charakterze dyskutanta do wzięcia udziału w debacie naukowej, która odbędzie się 25 marca 2015r. na Uniwersytecie Wrocławskim (pełne info poniżej oraz w linku prowadzącym do strony Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego [WPAE]). Grono dyskutantów uzupełniają panowie: Tomasz Jakub Sysło oraz Michał Sadowski.

Debata rozpocznie się o 13:15 i jest częścią Dnia Ekonomii na WPAE UWr.
Jak nie trudno więc zgadnąć, impreza odbywać się będzie na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorzy na tę chwilę podają następujące informacje co do miejsca: Wrocław, ul. Uniwersytecka 22-26, sala 318 A, otwarcie 9:45.

Dziękujemy za zaproszenie i zachęcamy do przyjścia, obok debaty z mareksym odbędą się także:

Dzień Ekonomii na PWAE v.15. Poster 1A

Szczegóły Konferencji:

Dzień Ekonomii na PWAE v.15. Inlay Folder

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut CEDIMES, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Urząd Miejski Wrocławia oraz Naukowe Koło Ekonomistów wraz z Gościem Honorowym, p. Ministrem Stanisławem Huskowskim z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
zapraszają 25 marca 2015r. na Dzień Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego pod hasłem:„Ekonomia czasu wolnego”.

W ramach Konferencji pod tytułem Ekonomiczno-społeczne aspekty czasu wolnego odbędą się:

9:45_

Przywitanie gości i otwarcie Konferencji oraz Dnia Ekonomii
Wprowadzenie do problematyki konferencji:  Marcin Winiarski (INE)
Prezentacja Marka Sztarka  Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

 

11:15_

Sesja plakatowa konferencji

 

11:30_

Debata pod tytułem Czy warto inwestować w kulturę i sztukę?

moderator :

  • Profesor Witold Kwaśnicki (INE)

uczestnicy:

  • Dyrektor Tadeusz Samborski (Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)
  • Jerzy Skoczylas (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia)
  • Profesor Agata Danielak-Kujda (Prorektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Geperta we  Wrocławiu)
  • Dyrektor Andrzej Kosendiak (Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu)
  • Dyrektor Krzysztof Mieszkowski (Teatr Polski we Wrocławiu)

 

13:15_

Debata pod tytułem Media społecznościowe: nowe obszary współtworzenia wartości i więzi społecznych czy strata czasu wolnego?

uczestnicy:

 

14:30_

Program absolwent, czyli jak uczelnia może pomóc efektywniej spędzać czas wolny? Beata Pachowska, Marek Prokopowicz (Kuźnia Kadr UE Wrocław)

 

_

 

EN_

University of Wroclaw (UW) (INE), CEDIMES Institute, Polish Economic Society (PTE), Wroclaw City Hall & Academic Economic Society (NKE) with the support of Minister Stanisław Huskowski (MAiC)
invite to „Economical Aspects of Leisure” UW Department of Law,
Administration & Economy Science (WPAE) Economy Day, March 25, 2015:

 

13:15_

Debate Social Media: New Holly Land for Humanity or Waste of Time?

Disputants:

  • Michał Sadowski (Brand24, 2015 The Most Creative in Business Brief Magazine Award)
  • Tomasz Jakub Sysło (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instagramers Wroclaw)
  • Marek Mareksy Szewczyk (Creamteam Branding & Advertising Design Studio, creative director)

 

_

 

Zobacz także:

1 Pingback/ Trackback