Wrocławska debata uniwersytecka na temat social mediów w trakcie Dnia Ekonomii WPAE UWr.

Dzień Ekonomii na PWAE v.15. Cover Front

Śpieszymy poinformować, że na zaproszenie pana doktora Marcina Winiarskiego—działającego w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu CEDIMES, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Naukowego Koła Ekonomistów WPAE Uniwersytetu WrocławskiegoMarek Szewczyk, znany wam także jako mareksy, dyrektor kreatywny Creamteam Branding & Advertising Design Studio, został zaproszony w charakterze dyskutanta do wzięcia udziału w debacie naukowej, która odbędzie się 25 marca 2015r. na Uniwersytecie Wrocławskim (pełne info poniżej oraz w linku prowadzącym do strony Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego [WPAE]). Grono dyskutantów uzupełniają panowie: Tomasz Jakub Sysło oraz Michał Sadowski.

Debata rozpocznie się o 13:15 i jest częścią Dnia Ekonomii na WPAE UWr.
Jak nie trudno więc zgadnąć, impreza odbywać się będzie na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorzy na tę chwilę podają następujące informacje co do miejsca: Wrocław, ul. Uniwersytecka 22-26, sala 318 A, otwarcie 9:45.

Dziękujemy za zaproszenie i zachęcamy do przyjścia, obok debaty z mareksym odbędą się także:

Czytajmy dalej